Filtracja powietrza i wody

Należą do nich pianki retykulowane z poliuretanu na bazie poliolu polieteru T oraz TM. Filtrem TM jest mechaniczna i biologiczna filtracja wody. Nadają się do wychwytywania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Można  je również powlekać żywymi kulturami bakterii.  Pianka działa jako filtr oddzielający substancje stałe od cieczy i gazów.