Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarcze Cross Sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w powyższym formularzu kontaktowym jest Przedsiębiorstwo Gospodarcze Cross Sp. z o.o.  ul. Chropaczowska 11, 41-500 Chorzów, tel. 603-598-389, cross@crosss.com.pl

Dane osobowe ujawnione w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu:

  • obsługi przesłanego zapytania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, polegającego na dbaniu o jakość swoich usług i komunikację,
  • realizacji łączących nas stosunków gospodarczych, w tym zawieranych w przyszłości umów tj. art 6 ust. 1 lit.b RODO*,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
  • badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będącymi klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony  z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie: art/ 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się  na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych  osobowych są dostawcy usług IT zajmujący się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

Twoje prawa:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, że podanie danych jest dobrowolne.