Pianki techniczne

Pianki techniczne, oznaczają typ pianki zarówno poliestrowej jak i polieterowej dla rozwiązań indywidualnych. Bardzo dobrze spełnia swoją role ochronną, przy przekładaniu produktów oraz towarów ciężkich i ostro zakończonych (m.in.części samochodowe, sprzęt RTV,AGD, szkła, wyrobów specjalnych, do produkcji opakowań).

Typy i właściwości fizyko- mechaniczne pianek S (technicznych) oznaczenie Neveon (Eurofoam)

Grupa Gęstość PN-EN ISO 845 kg/m3 Sztywność 40% PN-EN ISO 3386-1 kPa Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 1798 nie mniej niż kPa Wydłużenie względne przy zerwaniu PN-EN ISO 1798 nie mniej niż % Odkształcenie trwałe 50% (22h/70stC) PN-EN ISO 1856 nie więcej niż Ilość komórek PN-67/P-04951 szt/cm Odporność na palność PN-ISO 3795 nie więcej niż min/min Barwa podstawowa Zastosowanie
S284 MD 24-27 3,3-4,6 140 200 20 14-19 100 biała przemysł motoryzacyjny
S364 MD 31-35 3,8-5 130 200 10 17+/-3 100 szara przemysł motoryzacyjny

Typy i właściwości fizyko - mechaniczne pianek T (specjalnych) oznaczenie Neveon (Eurofoam)

Grupa Gęstość PN-EN ISO 845 kg/m3 Sztywność 40% PN-EN ISO 3386-1 kPa Odkształcenie trwałe PN-EN ISO 1856 me więcej niż % Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 1798 me mniej niż kPa Wydłużenie względne przy zerwaniu PN-EN ISO 1798 nie mniej niż % Odporność na palność PN-ISO 3795 nie więcej niż mm/min Ilość komórek PN-67 / P-04951 szt/cm Barwa podstawowa Zastosowanie
T23130 19,5-22,5 2,3 – 3,8 5 110 160 wg uzgodnień przemysł motoryzacyjny, przemysł techniczny, opakowania