Niedokrawane

Płyty niedokrawane z pianki powstają w wyniku poziomego cięcia bloków, bez odkrawania skór bocznych. Grubość dostosowywana jest według życzeń Klienta.

Bloki niedokrawane

Dokrawane

Płyty dokrawane powstają w wyniku poziomego cięcia bloków z odcięciem skór bocznych, oraz dokrawana w płaszczyźnie pionowej. Kształty oraz grubość dostosowywana jest według życzeń Klienta.

Bloki dokrawane

Profilowane

Płyty profilowane z pianki powstają w wyniku cięcia bloków na maszynie konturowej. Grubość dostosowywana jest według życzeń Klienta.

bloki profilowane